۰۹۱۰۷۶۲۹۰۰۸
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

شرط معافیت از هزینه تکمیل مسکن مهر پردیس<...

افرادی که فاقد مالکیت هستند و تمایلی به پرداخت مبلغ ۱۶تا ۳۱ میلیون تومان هزینه تکمیل واحدهای مسکن مهر پردیس را ندارند می توانند با پذیرش قرمز شدن فرم «ج» خود از پرداخت این مبلغ معاف شوند. این مبلغ که در واقع ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه های انجام شده را شامل می شود در فاز ۵ و ۹ معادل ۲۸ میلیون و […]