۰۹۱۰۷۶۲۹۰۰۸
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

آپارتمان فاز ۱۱ یازده زون ۳

آپارتمان فاز ۱۱ یازده زون ۳

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۱۱ یازده زون ۴ جنوبی

آپارتمان فاز ۱۱ یازده زون ۴ جنوبی

خرید و فروش آپارتمان در ،

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا شهرکی استخردار گلوگاه قیمت مقطوع

ویلا شهرکی استخردار گلوگاه قیمت مقطوع

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، گلوگاه

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۳ پردیس محله پردیسان

آپارتمان فاز ۳ پردیس محله پردیسان

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز۱۱ یازده زون ۴ جنوبی پردیس

آپارتمان فاز۱۱ یازده زون ۴ جنوبی پردیس

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز۵ روبروی عوارضی آزادراه تهران پردیس

آپارتمان فاز۵ روبروی عوارضی آزادراه تهران پردیس

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز۳ سه پردیس خیابان معلم

آپارتمان فاز۳ سه پردیس خیابان معلم

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۱ مجتمع نوسا پردیس

آپارتمان فاز ۱ مجتمع نوسا پردیس

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز۸  پروژه پردیس سازان نوید پردیس

آپارتمان فاز۸ پروژه پردیس سازان نوید پردیس

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز۱۱ زیر قیمت فوری پردیس

آپارتمان فاز۱۱ زیر قیمت فوری پردیس

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰

املاک ویژه