۰۹۱۰۷۶۲۹۰۰۸
یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

با ما یک گام جلوتر باشید

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

ویلا لوکس استخردار شهرکی ایزدشهر

ویلا لوکس استخردار شهرکی ایزدشهر

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، ایزدشهر

قیمت کل: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۱۱ پردیس زون ۲  بلوک ۶۷

آپارتمان فاز ۱۱ پردیس زون ۲ بلوک ۶۷

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

ویلا استخردار معصوم آباد

ویلا استخردار معصوم آباد

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، آمل

قیمت کل: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۸ پردیس پروژه جهاندیده بلوک ۵۴۳

آپارتمان فاز ۸ پردیس پروژه جهاندیده بلوک ۵۴۳

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۸ پردیس پروژه جهاندیده بلوک ۵۹۹

آپارتمان فاز ۸ پردیس پروژه جهاندیده بلوک ۵۹۹

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۸ پردیس  پروژه دیماس بلوک ۱۴۲

آپارتمان فاز ۸ پردیس پروژه دیماس بلوک ۱۴۲

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۸ پردیس امیر ساوالان بلوک ۱۴۸ طبقه ۵

آپارتمان فاز ۸ پردیس امیر ساوالان بلوک ۱۴۸ طبقه ۵

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۱۱ پردیس زون ۳ بلوک ۶۴

آپارتمان فاز ۱۱ پردیس زون ۳ بلوک ۶۴

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان شخصی ساز فاز ۸ پردیس اکازیون

آپارتمان شخصی ساز فاز ۸ پردیس اکازیون

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۸ پردیس پروژه جهاندیده بلوک ۴۴۵

آپارتمان فاز ۸ پردیس پروژه جهاندیده بلوک ۴۴۵

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

املاک ویژه