۰۹۱۰۷۶۲۹۰۰۸
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱

با ما یک گام جلوتر باشید

قیمت

حداقل قیمت

حداکثر قیمت

۰

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۵۰ میلیون

۵۰۰ میلیون

۷۵۰ میلیون

۱ میلیارد

۱.۵ میلیارد

۲ میلیارد

۳ میلیارد

۵ میلیارد

۱۰ میلیارد

۲۰ میلیارد

۲۰ میلیارد به بالا

متراژ

حداقل متراژ

حداکثر متراژ

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۰

۵۰ متر

۶۰ متر

۷۰ متر

۸۵ متر

۱۰۰ متر

۱۵۰ متر

۲۰۰ متر

۳۰۰ متر

۵۰۰ متر

۱۰۰۰ متر

۱۰۰۰ متر به بالا

فاز ۱۱ پردیس زون ۲

فاز ۱۱ پردیس زون ۲

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فاز ۸ پردیس کیادژپرشین

فاز ۸ پردیس کیادژپرشین

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

فاز ۸ پردیس پروژه آرش آرمه

فاز ۸ پردیس پروژه آرش آرمه

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

فاز ۸ پردیس نگین سازه یادمان

فاز ۸ پردیس نگین سازه یادمان

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۸ پردیس برج افروز کاسپین

آپارتمان فاز ۸ پردیس برج افروز کاسپین

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

باغ ویلا محمود آباد زیرین کلاه

باغ ویلا محمود آباد زیرین کلاه

خرید و فروش خانه و ویلا در مازندران ، محمودآباد

قیمت کل: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان پردیس فاز ۸

آپارتمان پردیس فاز ۸

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۸ پردیس آرش آرمه

آپارتمان فاز ۸ پردیس آرش آرمه

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۱۱ پردیس زون ۱ بلوک ۲۱

آپارتمان فاز ۱۱ پردیس زون ۱ بلوک ۲۱

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

آپارتمان فاز ۲ محله ۴ پردیس فول امکانات

آپارتمان فاز ۲ محله ۴ پردیس فول امکانات

خرید و فروش آپارتمان در تهران ، پردیس

قیمت کل: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت متری: ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰